Kokkewiet Pre-Primêr is in Voortrekker straat 41, Ashley, Pinetown, KZN en bedien babas van 3 maande tot 18 maande, peuters 18 maande tot 3 jaar en kleuters 3 jaar tot 6 jaar (Gr.R).

Ons is die voerskool vir Gelofte SkoolKokkewiet is ‘n nie-diskrimminerende, regverdige skool en skep gelykmatige geleenthede vir almal in ‘n deeglike voorbereide en stimulerende omgewing.