Beheerliggaam

Die moderne en prakties ontwerpte gebou en perseel is eiendom van ouers.

Ons het ‘n Wetlik verkose Beheerliggaam

BEHEERLIGGAAM SOOS DEUR DIE OUERS VERKIES:

SKOOLHOOF – Santie Brummer

VOORSITTER – Ettiene Hoffman

ONDER VOORSITTER – Roy McMaster

TESOURIER – Wayne Lawler

SEKRETARESSE – Laurika Kotze

Ons moederskommitee sorg vir Fondsinsamelings projekte en Sosiale funksies.