Beheerliggaam

Die moderne en prakties ontwerpte gebou en perseel is eiendom van ouers.

Ons het ‘n Wetlik verkose Beheerliggaam

 

BEHEERLIGGAAM SOOS DEUR DIE OUERS VERKIES:

 

WAARNEMENDE VOORSITTER

MNR QUINTIN MEYER

TESOURIER

MNR NICO PIENAAR

SEKRETARESSE

MEV LETCE DU PREEZ

Ons moederskommitee sorg vir Fondsinsamelings projekte en Sosiale funksies.