Finansies

Skoolfooie 2021

Die skoolfooie vir 2021 behels die volgende, en is streng vooruitbetaalbaar voor die 7de van elke maand. 10% Rente sal gehef word op agterstallige fooie:

Deposito: R900 per nuwe inskrywing per leerder (Eenmalige bedrag)

07:00 tot 12:00

Gr R leerder

R22 600 per leerder per jaar
R2 260 per maand vir 10 maande – Februarie tot November

Ander leerders

(Pers tot Groengroepe)

R19 700 per leerder per jaar
R1 970 per maand vir 10 maande – Februarie tot November

Baba’s – 3 – 18 maande

Tot 12:00 :
R21 700 per baba per jaar
R2 170 per maand vir 10 maande – Februarie tot November

Tot 17:00 :
R29 000 per baba per jaar
R2 900 per maand vir 10 maande – Februarie tot November

50% Afslag op ‘n derde kind

Boekegeld

DIE BOEKE IS VERPLIGTEND EN MOET BETAAL WORD VOOR 31 JANUARIE 2021

Gr R : R1 100 per jaar per leerder
(eenmalige bedrag – betaalbaar voor 31 Januarie 2020)
5 jaar (Groengroepe) : R600 per jaar per leerder
(eenmalige bedrag – betaalbaar voor 31 Januarie 2020)

Skooltassie : R175
T-Hempie : R130
Kortbroekie : R110

Skoolfooie bankbesonderhede is:

ABSA Bank (Alleenlik vir skoolfooi, tasse ens.)
Takkode: 505626
Tjek Rekening no: 1190149710
Verwysing: Kleuter se NAAM en VAN of u rekening nommer bo aangedui aan regterkant van u rekening, en waarvoor u betaal.

Nasorgfooie 2021

Die Nasorg tyd is vanaf 12:15 tot 17:00. Etes is vir alle nasorg kleuters ingesluit vanaf 2021

Deposito: R600 per nuwe inskrywing per leerder (Eenmalige bedrag)

12:15 tot 17:00 : (vanaf PERS- tot Graad R groepe)

R10 400 per leerder per jaar

R1 040 per maand vir 10 maande – Februarie tot November

Nasorg bankbesonderhede:

ABSA
Takkode 505626
Spaarrek. No. 9258330541
Verwysing: Kleuter se NAAM en VAN of u rekening nommer bo aangedui aan regterkant van rekening, en waarvoor u betaal